wrobot6.gif - 99507 Bytes ขอบคุณผู้ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ดังนี้
www.108-1009.com
www.HunSa.com
www.come.to

* หมดเขตรับสมัคร 19 พฤศจิกายน 2541* อุปกรณ์สำหรับทดลองทำหุ่นยนต์ เช่น เฟืองพลาสติก, เฟืองเหล็ก, สายพาน, โซ่ขนาดเล็ก, เฟืองสำหรับสายพานและโซ่, มอเตอร์ พร้อมเฟืองเกียร์ทดรอบต่ำ ติดต่อได้ที่
คุณภุชงค์ เคารพวุฒิกุล โทร. 427-2768, 01-632-2713 หรือไปซื้อที่คลองถมได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ (เนื้อที่โฆษณาฟรี เพื่อสนับสนุนนักประดิษฐ์หน้าใหม่ ใครมีอะไรดีๆ ถูกๆ สำหรับนักประดิษฐ์ แจ้งมาได้)
Intelligent Walking Robot & Micromouse Contest'98
21-22 พฤศจิกายน 2541
ในงาน ComputerThai’98
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
(This Web page was optimized for Netscape Navigator at 800x600 pixels.)

กรอกใบสมัคร(Press here for application form.)
กติกาการแข่งขัน Walking Robot โดยละเอียด
รายละเอียดการสร้าง Walking Robot
กติกาการแข่ง MicroMouse งานวิจัยหุ่นยนต์เดินในต่างประเทศ


ขอเชิญร่วมแข่งขัน หุ่นยนต์เดินอัจฉริยะ และ ไมโครเมาส์อัจฉริยะ
คนไทยยุคใหม่ ต้องรู้จักคิดเองทำเอง เพื่อกู้เศรษฐกิจ ทดสอบสติปัญญาทางการคิดค้น และเขียนโปรแกรม เชิงปัญญาประดิษฐ์ของท่าน ชิงรางวัลและโล่เกียรติยศจาก สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินอัจฉริยะ (Intelligent Walking Robot)
Robot ต้องมีขนาด กว้าง x ยาว ไม่เกิน 30 x 40 ซม. ใช้ขาก้าวเดิน โดยที่เท้า จะต้องไม่มีลักษณะเป็นล้อเลื่อนใดๆ ที่ช่วยในการเดินทั้งสิ้น ดังตัวอย่างด้านขวามือนี้ ผู้แข่งขัน มีสิทธิออกแบบกลไกและขาแบบใด ก็ได้ไม่จำเป็นต้อง เหมือนตัวอย่าง หรือจะลอกแบบจากตัวอย่าง ก็ไม่ผิดกติกา แต่เมื่อกางขาสุดแล้ว จะต้องอยู่ในพื้นที่ไม่เกินขนาด กว้างยาว ตามที่กำหนดข้างบนนี้ หุ่นยนต์ต้องไม่มีสาย ต่อมาจากภายนอก แหล่งจ่าย กำลังไฟฟ้า และ ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุม ต้องอยู่บนตัวหุ่น และทำงานด้วย โปรแกรมภายในตัว
สำหรับผู้ที่ต้องการแบบไปศึกษา สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างสำหรับ AutoCad R.14 ไปทดลองสร้างได้ โดยกดที่ภาพนี้ ต้องการ ดู video clip ( microsoft .avi) ให้เลือกข้างล่างนี้
  1. wrobot6bps.avi (851 kB)
  2. wrbot6b.avi (2 MB )
Wrbot6bs.jpg - 7276 Bytes
การแข่งขัน Walking Robot มีสองประเภท คือ
ก. ประเภทบุคคลทั่วไป
แข่งหุ่นยนต์เดินหลีกกำแพงกีดขวาง และตามรอยเส้นสีขาว บนพื้นดำ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมห้ามใช้รีโมต
  1. รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท
  2. รางวัลชมเชย 3,000 บาท(2 รางวัล)
ข. ประเภทนักศึกษาไม่เกิน ม. 6 หรือ ป.ว.ช.
แข่งหุ่นยนต์เดินตามเส้นสีขาวบนพื้นดำ ห้ามใช้รีโมต มีคอมพิวตอร์คุมหรือไม่ก็ได้
  1. รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
  2. รางวัลชมเชย 2,000 บาท(2 รางวัล)

wrbfield-.jpg - 17486 Bytes
ลักษณะขาแบบก้าวเดิน หุ่นแบบนี้ ใช้กลไกหลักในการเดินหน้า ถอยหลังและบังคับเลี้ยวเช่นเดียวกับ แบบแรก แต่ปรับปรุงขา ให้ก้าว ได้ยาวกว่า จึงเดินได้เร็วกว่าที่ความเร็วรอบเท่ากัน ต้องการดูการทำงานจาก Video Clip ให้กด download ข้างล่าง ต้องการแบบเป็น AutoCad R.14 format กดที่ภาพได้เลย
  1. legswalks.avi (872 kB)
  2. legswalk.avi (1.8 MB)
legwalks.jpg - 8148 Bytes รายละเอียดการสร้าง
legwalkx.gif - 168937 Bytes การแข่งขันไมโครเมาส์บุกเขาวงกต จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ฝึกทักษะการเขียน โปรแกรม เชิงปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้ไมโครเมาส์ที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างเองตามแบบที่สมาคมฯ เคยนำเข้ามา เผยแพร่และแข่งขันมาหลายครั้งแล้ว โดย ใช้สนามและกติกาเดิม
รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท (มีรางวัลเดียว)

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ http://www.kmitnb.ac.th/wrobot98/ หรือ http://www.computerthai.or.th/
หรือที่ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 2165860-1
หรือ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 9132500 ต่อ 2204,2209, 5269809